Průzkum spokojenosti a kvality veřejné dopravy v Královéhradeckém kraji
Dobrý den, jsem student Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice a v rámci své bakalářské práce bych Vás poprosil o vyplnění krátkého anonymního dotazníku, který vznikl ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. Předem děkujeme za spolupráci, která povede ke zkvalitnění veřejné dopravy v kraji.
Využíváte veřejnou dopravu (linková autobusová doprava, drážní osobní doprava, městská hromadná doprava) v Královéhradeckém kraji? *
Další
Nikdy přes Formuláře Google neposílejte hesla.
Tento formulář byl vytvořen v doméně Univerzita Pardubice. Nahlásit zneužití