GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle čl.13 a čl. 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 22016/679

 

V tomto dokumentu jsou informace, jak obec Zdobín zpracovává osobní údaje občanů, klientů, návštěvníků, obchodních partnerů, účastníků řízení a dalších fyzických osob, s kterými vejde do styku jako správce v rámci své působnosti. Obsah informací slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o způsobu zpracování osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů
  informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-1.pdf (650 kB)

aktualizováno: 20. 2. 2021 22:34, OI admin